თანამშრომლობა

მედიცინის ისტორია

სამედიცინო ეთიკა და დეონტოლოგია

სიახლეები

მიმოხილვა

სამედიცინო მენეჯმენტი

თარგმანი

NOTA BENE

გაიდლაინი

დისკუსია

სამედიცინო ბიულეტენი

ჩვენი თანამედროვე

CASE REPORT

ლიტერატურული გვერდი


ძებნისთვის ჩაწერეთ
4 ან მეტი სიმბოლოეპშტეინ-ბარის ვირუსით ინფექცია - ინფექციური მონონუკლეოზი [5.00]

ყვავილები ელჯერნონისათვის [5.00]

უეცარი კარდიული სიკვდილი [5.00]

შაქრიანი დიაბეტის მართვის გაიდლაინი: გლიკემიის მართვა [4.00]

სანგრისეული ტერფი [0.00]


ეპშტეინ-ბარის ვირუსით ინფექცია - ინფექციური მონონუკლეოზი [115066]

გულის დიასტოლური უკმარისობა: ეპიდემიოლოგია, ეტიოლოგია, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა [17239]

შაქრიანი დიაბეტის მართვის გაიდლაინი: გლიკემიის მართვა [16699]

მასტოპათია და კიბო [11079]

მშობიარობის შემდგომი კონტრაცეპცია და ძუძუთი კვება [10495]


თემების რაოდენობა: 21
კომენტარები: 1

შაქრიანი დიაბეტის მართვის გაიდლაინი: გლიკემიის მართვა

ავტორი: Christopher G. Parkin, MS
ამერიკის ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია (American Association of Clinical Endocrinologists (AACE))

>>  გაიდლაინის სტატუსი: მიმდინარე გაიდლაინი.
რეგულირება: რეგულირებულია FDA-ს მიერ
გაიდლაინთა ეროვნული პალატა (National Guidline Clearinghouse) აღნიშნავს, რომ გაიდლაინში მოცემულია ის პრეპარატები, რომელთა შესახებაც არსებობს მნიშვნელოვანი მარეგულირებელი და/ან გამაფრთხილებელი ინფორმაცია.
•10 აპრილი, 2008, ექსუბერა (საინჰალაციო ინსულინი) (Exubera, (insulin inhalation)): Pfizer-მა კლინიცისტებსა და პაციენტებს ამ პრეპარატის უსაფრთხოების შესახებ განახლებული ინფორმაცია მიაწოდა, სადაც ნათქვამია, რომ Exubera-ს მომხმარებელთა შორის ფილტვის პირველადი სიმსივნის რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა. (კლინიკური კვლევა და პოსტმარკეტინგული შეფასება).
•26 თებერვალი, 2008, ავანდია (როზიგლიტაზონი) (Avandia (rosiglitazone)): ახალი ანოტაცია თითოეული რეცეპტისთვის. FDA-ს განსაზღვრებით, აღნიშნული მედიკამენტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თვალსაზრისით მნიშვნელოვან ყურადღებას მოითხოვს.
•14 ნოემბერი, 2007, ავანდია (როზიგლიტაზონი) (Avandia (rosiglitazone)): კვლევის ახალმა შედეგებმა gჩვენა, რომ ამ პრეპარატთან ასოცირებულია გულის შეტევათა მაღალი რისკი, რაც დაერთო პრეპარატის ანოტაციას.
•14 აგვისტო, 2007, თიაზოლიდინედიონის ჯგუფის ანტიდიაბეტური პრეპარატები: ამ ჯგუფის პრეპარატები კავშირშია გულის უკმარისობის განვითარებასთან – მითითებულ იქნა პრეპარატის გამოყენების ინსტრუქციაში.


გაიდლაინის სრული შინაარსი
• რეგულირება
• გაიდლაინის პოტენციალი
• მეთოდოლოგია – რეიტინგ სქემები და ღირებულებათა ანალიზი
• რეკომენდაციები
• გაიდლაინის რეკომენდაციათა შესრულების სარგებელი/ზიანი
• წინააღმდეგჩვენება
• ფორმულირებათა განსაზღვრა
• გაიდლაინის შესრულება
• ინფორმაციისა და ხელმისაწვდომობის იდენტიფიცირება

გაიდლაინის პოტენციალი
დაავადება/პათოლოგიური მდგომარეობა
შაქრიანი დიაბეტი:
• ტიპი 1
• ტიპი 2
• ორსულთა დიაბეტი (გესტაციური დიაბეტი)
გაიდლაინის კატეგორია
• მართვა
• მკურნალობა
კლინიკური სპეციალობა
• კარდიოლოგია
• ენდოკრინოლოგია
• საოჯახო მედიცინა
• შინაგანი მედიცინა
• მეანობა-გინეკოლოგია
• დიეტოლოგია
• საექთნო პრაქტიკა
მომხმარებლები
• სპეციალიზებული ექთნები
• დიეტოლოგები
• ექთნები
• ექიმის თანაშემწეები
• ექიმები

ბიბლიოგრაფია: AACE Diabetes Mellitus Clinical Practice Guidelines Task Force. AACE diabetes mellitus guidelines. Glycemic management. Endocr Pract 2007 May-Jun;13(Suppl 1):16-34. [178 references]

გაიდლაინის მიზანი
ექიმთა უნზრუნველყოფა შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა მოვლის გაიდლაინებით.

სამიზნე პოპულაცია
ბავშვები, მოზარდები, და ზრდასრული ადამიანები, რომლებიც დგანან შაქრიანი დიაბეტის განვითარების მაღალი რისკის წინაშე.

ინტერვენციები და ქმედებები
დიაგნოსტირება/შეფასება
1. A1C ჰემოგლობინის ტესტირება
2. სისხლში გლუკოზის დონე (მშიერზე პლაზმის გლუკოზის განსაზღვრა და გლუკოზის ტოლერანტობის 2 საათიანი ტესტი)
მკურნალობა/მენეჯმენტი
1. ინსულინთერაპია (ტიპი 1)
• სწრაფი მოქმედების;
• ხანმოკლე მოქმედების;
• გაშუალებული, ბაზალური;
• ხანგრძლივი მოქმედების, ბაზალური;
• შერეული.
2. პრამლინტიდის ან ინსულინ სენსითაიზერის დამატება
3. ფარმაკოთერაპია (ტიპი 2)
• სულფონილურეაზა;
• ბიგუანიდები (მეტფორმინი);
• ალფა-გლუკოზიდაზას ინჰიბიტორი;
• თიაზოლიდინედიონები;
• სეკრეტაგოგები (გლინიდები);
• პრამლინტიდი;
• ეგზენატიდი;
• სიტაგლიპტინი;
• ინსულინი;
• კომბინირებული თერაპია.
4. პაციენტისთვის თვითმოვლის სწავლება
5. ცხოვრების სტილის შეცვლა (წონის მართვა, დიეტა, ფიზიკური აქტივობა)
6. პაციენტის მონიტორირება მკურნალობის ფონზე არსებული გლიკემიის შესაფასებლად

ძირითად შედეგს განსაზღვრავს
• პლაზმის გლუკოზის კონცენტრაცია: მშიერზე; დატვირთვიდან 2 საათის შემდეგ;
• გლიკოზილირებული ჰემოგლობინის (A1C) დონე;
• პრეპარატთა გვერდითი ეფექტები (ცხრილი 1).

მეთოდოლოგია
მონაცემთა შეგროვება/შერჩევისთვის გამოყენებული მეთოდები
• გამოცემული ლიტერატურის (როგორც პირველადი, ისე მეორადი წყაროს) მოკვლევა;
• მონაცემთა ელექტრონული ბაზების ძიება;
• გამოუქვეყნებელი მონაცემების მოკვლევა.
მონაცემთა შეგროვება/შერჩევისთვის გამოყენებული მეთოდების აღწერა
მასალები მოძიებულ იქნა ლიტერატურის კომპიუტერული დამუშავებით, PubMed-ისა და სხვა საძიებო სისტემების საშუალებით, ასევე სამედიცინო ბიბლიოთეკაში შემომავალი ჟურნალების გადამოწმებით, და დიაბეტთან დაკავშირებული სტატიების, საერთაშორისო შეხვედრების მასალების მოკვლევით.
წყარო დოკუმენტების რაოდენობა
მითითებული არ არის.
მონაცემთა ხარისხისა და სიმტკიცის შესაფასებლად გამოყენებული მეთოდები
შედარება რეიტინგ სქემების მიხედვით (სქემა მოცემულია)
მონაცემთა ანალიზისთვის გამოყენებული მეთოდები
სისტემური მიმოხილვა
მონაცემთა ანალიზისთვის გამოყენებული მეთოდების აღწერა
ამერიკის ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის წევრებმა გადახედეს შერჩეულ მასალებს და აღნიშნული წყაროდან მიღებული მონაცემები დაახარისხეს.
რეკომენდაციათა ფორმულირების მეთოდები
ექსპერტთა კონსენსუსი.
რეკომენდაციათა ფორმულირების მეთოდების აღწერა
მეცნიერულ დასაბუთებაზე დაყრდნობით, კლინიკური რეკომენდაციები 4 ჯგუფადაა დაყოფილი. თითოეულ რეკომენდაციას მინიჭებული აქვს ხარისხის ანბანური სახელი (A-D). რეკომენდაციის შეფასებისთვის ექსპერტებმა მონაცემებთან და მტკიცებულებებთან ერთად საკუთარი გამოცდილებაც გამოიყენეს. A ხარისხი ნიშნავს, რომ რეკომენდაცია ყველაზე მეტად ძლიერია, ხოლო D, შესაბამისად ყველაზე სუსტი. აღნიშნული რეკომენდაციები ისეთ სუბიექტურ კომპონენტებს შეიცავს, როგორიცაა:
ა) მსჯელობა იმის შესახებ, თუ კონკრეტული კვლევის რომელი შედეგია დასკვნითი;
ბ) კვლევის პოზიტიური და ნეგატიური შედეგების გარკვევა;
გ) განსაზღვრა მონაცემის რეიტინგისა მაშინ, როდესაც კონკრეტული კვლევის მეთოდოლოგია საპირისპიროა;
დ) რისკ-სარგებლის ანალიზი;
ე) ღირებულება-ეფექტურობის შეფასება;
ვ) კლინიკურ სტანდარტებზე და კონკრეტული ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობაზე გეოგრაფიული ფაქტორის ზეგავლენის მხედველობაში მიღება და შეფასება;
ზ) ეთნიკურობის, რასული და გენეტიკური სხვადასხვაობის შეფასება დაავადების პათოფიზიოლოგიაში;
თ) პაციენტის ინტერესების გათვალისწინება;
ი) კლინიცისტის ინტერესების გათვალისწინება;
ღირებულებათა ანალიზი
გადახედილ იქნა ღირებულებათა ანალიზის მანამდე გამოცემულ შედეგები.
გაიდლაინის ვალიდურობის მეთოდი
მიმოხილვა.
გაიდლაინის ვალიდურობის მეთოდის აღწერა
აღნიშნული გაიდლაინი გადახედილ და კომენტირებულ იქნა ასოციაციის ალტერნატიული ჯგუფის მიერ, საბოლოოდ განხილულ იყო და დამტკიცდა დირექტორთა მმართველი საბჭოს, ასოციაციის გამოცემათა და აღმასრულებელი კომიტეტების მიერ (ცხრილი 2).

რეკომენდაციები
ძირითადი რეკომენდაციები
გლიკემიის მენეჯმენტი
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ყველა პაციენტისთვის
• პაციენტთა პლაზმაში გლუკოზის დონე მიახლოებული უნდა იყოს ნორმასთან იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, კლინიკურად მნიშვნელოვანი ჰიპოგლიკემიის გარეშე (ხარისხი A); გლიკემიურ სამიზნეს წარმოადგენს:
– HbA1C ≤6.5% (ხარისხი B);
– მშიერზე პლაზმის გლუკოზის კონცენტრაცია <110 მგ/დლ (ხარისხი B);
– კვებიდან 2 საათის შემდეგ გლუკოზის კონცენტრაცია <140 მგ/დლ (ხარისხი B);
• მიეწოდოს ყველა პაციენტს ინფორმაცია დიაბეტის თვითმენეჯმენტისა და კვებითი თერაპიის შესახებ (ხარისხი A); აღნიშნული პროცესი
– უნდა წარიმართოს პროფესიონალის მიერ;
– ფოკუსირებულ უნდა იქნას თითოეული პაციენტის მკურნალობისა და თვითმენეჯმენტის ინდივიდუალურ გრაფიკზე;
– უნდა ხელი შეუწყოს თითოეული პაციენტის მიერ მოცემული სამკურნალო გეგმის განხორციელებას;
– უნდა იყოს განუწყვეტელი და შეესაბამებოდეს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას.
• დაიწყოს სისხლის გლუკოზის დონის თვითტესტირება (ხარისხი A);
პაციენტთათვის, რომლებიც დაავადებულნი არიან შაქრიანი დიაბეტის ტიპი I-ით
დაიწყოს ინტენსიური ინსულინთერაპია (ხარისხი A) ( (ცხრ 3–ში აღწერილია ინსულინის პრეპარატების ფარმაკოკინეტიკა); რაც მოიცავს:
•ბაზალურ ბოლუს თერაპიას ინსულინის ხანგრძლივი მოქმედებისა და ხანმოკლე მოქმედების ანალოგების კომბინაციით ან ინჰალაციური ინსულინის გამოყენებას კვებისას;
•ინსულინის პამპის მეშვეობით კანქვეშ ინსულინის უწყვეტ ინფუზიას; ინსულინის პამპით თერაპია ნაჩვენებია:
– პაციენტთათვის, რომელთაც არ ძალუძთ ყოველდღიურად ინსულინის მრავლობითი ინექცია;
– ჰიპოგლიკემიის ხშირი შემთხვევების ისტორიის მქონე პაციენტთათვის;
– ორსული პაციენტებისთვის;
– პაციენტთათვის, რომლებიც ინსულინზე ზედმეტად მგრძნობიარენი არიან (პამპთერაპია კანქვეშა ინექციებთან შედარებით გაცილებით სიზუსტით ხასიათდება);
– გარიჟრაჟის ფენომენის ისტორიის მქონე პაციენტებისთვის (ამგვარი პაციენტებისთვის მისაღებია დილის საათებში გაცილებით მაღალი დოზების ინსულინის მიწოდება სისხლში გლუკოზის კონცენტრაციის მატების საწინააღმდეგოდ);
– პაციენტთათვის, რომლებიც საჭიროებენ დიაბეტის ინტენსიურ მენეჯმენტს ისეთი გართულებების გამო, როგორიცაა ნეიროპათია, ნეფროპათია და რეტინოპათია;
– პაციენტთათვის, რომლებიც საჭიროებენ ყოველდღიურად ინსულინის მრავალჯერად ინექციას და, რომელთაც არ სურთ ან არ ძალუძთ დიაბეტის თვითმენეჯმენტი, რაც თავის მხრივ გლუკოზის ხშირ მონიტორინგს, ნახშირწყლების დათვლას და ადეკვატური დოზით ინსულინის შეყვანას გულისხმობს.
•საჭიროების შემთხვევაში ინსულინრეზისტენტობის მისამართით ინსულინსენსიტაიზერის გამოყენებას (ხარისხი C); აქვე ყურადღება უნდა მიექცეს იმ ფაქტს, რომ თიაზოლიდინედიონების და ინსულინის ერთად გამოყენება ქმნის სითხის მომატებული რეტენციის საშიშროებას.
– პაციენტებისთვის, რომელთა სისხლშიც გლუკოზის დონე სამიზნე დონის შესაბამისია ან მის ზემოთაა, გლუკოზის კონცენტრაციის დღეში სულ მცირე 3-ჯერ განსაზღვრას. (ხარისხი A);
– პაციენტებისთვის, რომელთა სისხლშიც გლუკოზის დონე სამიზნე დონის ზემოთაა გლუკოზის კონცენტრაციის უფრო ხშირად განსაზღვრას, როგორც ჭამამდე, ასევე ჭამიდან 2 საათის შემდეგ და დღის 2-3 საათზე შემთხვევითად. (ხარისხი C);
•ინსულინზე მყოფი პაციენტებისთვის რეკომენდაციის მიცემას, განსაზღვრონ სისხლში გლუკოზის დონე ინსულინის ინექციამდე და მიიღონ გლუკოზის კონცენტრაციის შესაბამისი ინსულინის დოზა. (ხარისხი A);
•რეკომენდაციის მიცემას პაციენტთათვის, განსაზღვრონ სისხლში გლუკოზის დონე საეჭვო ჰიპოგლიკემიის და/ან ავტომანქანის მართვის წინ. (ხარისხი A);
•რეკომენდაციის მიცემას პაციენტთათვის, განსაზღვრონ სისხლში გლუკოზის დონე უფრო ხშირად ავადმყოფობის დროს და თითოეულ მიღებულ შედეგისას, როცა გლიკემია მეტი იქნება 250 მგ/დლ, ჩაიტარონ კეტონ-ტესტი. (ხარისხი C);
პაციენტთათვის, რომლებიც დაავადებულნი არიან შაქრიანი დიაბეტის ტიპი II–ით
• დიაგნოზის დადგენისთანავე მოვლის ყველა აპრობირებული კომპონენტის (დიეტოთერაპია, ფიზიკური აქტივობა, სხეულის მასის კორექციის რეჟიმი, ფარმაკოლოგიური ინტერვენცია, დიაბეტის თვითმენეჯმენტის სწავლება) შესრულება. (ხარისხი A);
• ფარმაკოთერაპიის უწყვეტი მონიტორინგი გლიკემიის ყველა მიზნის მიღწევამდე. (ხარისხი A);
• პირველად შეფასდეს პაციენტის HbA1C დონე, გლიკემიური პროფილი მშიერზე და საკვების მიღებიდან 2 საათის შემდეგ შვიდი დღის მანძილზე. (ხარისხი A);
• ფარმაკოთერაპიის დაწყებიდან 2-3 თვის მანძილზე უწყვეტად მონიტორირდეს მკურნალობა მანამ, სანამ ენდოკრინოლოგიის ამერიკული კოლეჯის/ამერიკის კლინიცისტ ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის (ACE/AACE) გლიკემიური მიზნები მიღწეულ არ იქნება. (ხარისხი A) ( (ცხრ. 4–ში საწყისი ფარმაკოთერაპიის მაგალითებია მოცემული).
• თუკი გლიკემიური მიზნების მიღწევა 2-3 თვის მკურნალობის შედეგად შეუძლებელია, პაციენტს უნდა დაენიშნოს ფარმაკოთერაპიის მეტად ინტენსიური რეჟიმი და 2-3 თვის მანძილზე უწყვეტად მონიტორირდეს მკურნალობა მანამ, სანამ ენდოკრინოლოგიის ამერიკული კოლეჯის/ამერიკის კლინიცისტ ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის (ACE /AACE) გლიკემიური მიზნები მიღწეულ არ იქნება. (ხარისხი A);
• თუკი ადგილი აქვს მონოთერაპიას, საჭიროა გადაწყდეს პაციენტისთვის დოზის მატების ანდა დამატებით ახალი ერთი ან ორი მედიკამენტის მიცემის საკითხი. (ხარისხი A);
• HbA1C დონის 8 %-ზე მეტად ზრდისას და სიმპტომური ჰიპერგლიკემიისას და პაციენტთათვის, რომელთა სისხლშიც გლუკოზის დონე მშიერზე მაღალია, დადგეს ინსულინთერაპიის საკითხი. (ხარისხი A);
• ჰიპერგლიკემიის კონტროლისათვის და იმ შემთხვევაში, თუკი HbA1C დონე 10%-ს აჭარბებს და გლუკოზის ტოქსიურობა შექცევადია დაიწყოს ინსულინთერაპია. (ხარისხი A);
• ინსულინ ნამკურნალებ პაციენტებში დადგეს უწყვეტი სუბკუტანეური ინსულინთერაპიის საკითხი. (ხარისხი C);
• იმ პაციენტებმა, რომელთა გლიკემიაც სამიზნე დონის ტოლი ან მასზე მეტია, ყოველდღიურად ინსულინის რამოდენიმეჯერ მიღების ან ინსულინის პამპის გამოყენების შემთხვევაში გლუკოზის დონის მონიტორირება სულ მცირე დღეში სამჯერ უნდა განახორციელონ. (ხარისხი B); მიუხედავად იმისა, რომ გლუკოზის დონის განსაზღვრა დღეში სულ მცირე სამჯერაა რეკომენდებული, არ არსებობს რაიმე მტკიცე მონაცემი გლუკოზის დონის მონიტორირების სიხშირის შესახებ.
– ინსულინთერაპიის შემთხვევაში, გლუკოზის დონის განსაზღვრა სისხლში მოხდეს ყოველთვის ინსულინის ინექციამდე. (ხარისხი B);
– იმ პაციენტებს, რომელთა სისხლშიც გლუკოზის დონე სამიზნე დონესთან შედარებით მაღალია და, რომლებიც მხოლოდ ორალურ აგენტებს იღებენ, დაემატოთ ერთჯერადად დღეში ინსულინი და გლიკემიის განსაზღვრა დღეში სულ მცირე ორჯერ მოხდეს. (ხარისხი C); ამგვარ პაციენტებში, რაიმე მტკიცე მონაცემი გლუკოზის დონის მონიტორირების სიხშირის შესახებ არ არსებობს.
– გლიკემიის სამიზნე დონის მიღწევის შემთხვევაში, გლუკოზის დონის განსაზღვრა დღეში სულ მცირე ერთჯერაა რეკომენდებული. (ხარისხი D);
– იმ პაციენტებმა, რომელთა გლიკემიის დონე სამიზნე დონეზე მაღალია და, რომელთაც აღენიშნებათ ჰიპოგლიკემიის ხშირი ეპიზოდები, გლუკოზის დონის მონიტორირება გაცილებით მეტი სიხშირით უნდა განახორციელონ, რაც გულისხმობს საკვების მიღებამდე და კვებიდან 2 საათის შემდეგ, ასევე ღამის 2-3 საათზე გლუკოზის დონის შემთხვევით განსაზღვრას. (ხარისხი B);
– თითოეულმა პაციენტმა საკვების მიღებამდე და კვებიდან 2 საათის შემდეგ განსაზღვრული გლუკოზის დონის საფუძველზე შეადგინოს საკუთარი გლიკემიური პროფილი, რათა შესაძლებელი იყოს საკვებისშემდგომი ჰიპერგლიკემიის აღმოჩენა და ჰიპოგლიკემიის თავიდან აცილება. (ხარისხი B);
– მოსალოდნელი ჰიპოგლიკემიის და/ან ავტომობილის მართვის წინ განისაზღვროს გლუკოზის დონე. (ხარისხი A);
– ავადმყოფობის დროს გლუკოზის მონიტორირება მეტი სიხშირით მოხდეს და ასევე შესრულდეს ტესტი კეტონებზე, თუკი გლუკოზის დონე 250 მგ/დლ-ზე მეტია. (ხარისხი C);

გაიდლაინში მოცემული რეკომენდაციების შესრულების სარგებელი/ზიანი
პოტენციური სარგებელი
შაქრიანი დიაბეტის ინტენსიური მკურნალობა და რისკ-ფაქტორების გამოვლენა მნიშვნელოვნად ამცირებს ქრონიკული გართულებების განვითარებისა და/ან პროგრესირების პროცესს.
პოტენციური ზიანი
მედიკამენტების გვერდითი ეფექტები.
წინააღმდეგჩვენება
• პრამლინტიდი წინააღმდეგნაჩვენებია პაციენტებისთვის გასტროპარეზითა და ჰიპოგლიკემიის ხშირი ეპიზოდებით.
• თიაზოლიდინედიონები არ შეიძლება დაენიშნოთ პაციენტებს:
– რომელთა სისხლშიც ალანინამინოტრანსფერაზას კონცენტრაცია ნორმის ზედა ზღვარზე 2,5-ჯერ მეტია;
– რომელთაც აქვთ ღვიძლის დაავადებები;
– რომლებიც ჭარბად მოიხმარნენ ალკოჰოლს;
– რომელთაც აღენიშნებათ კარდიული დაავადებების III ან IV კლასი (ნიუ-იორკის გულის ასოციაციის მიხედვით);
• საინჰალაციო ინსულინი წინააღმდეგნაჩვენებია იმ პაციენტებისთვის, რომლებიც წინა ექვსი თვის განმავლობაში თამბაქოს ეწეოდნენ და მათთვის, რომელთაც ფილტვების არაკონტროლირებადი დაავადება აქვთ.
• ბიგუანიდების დანიშვნა წინააღმდეგნაჩვენებია იმ შემთხვევაში თუ:
– შრატის კრეატინინი > 1,5 მგ/დლ (მამაკაცები), >1,4 მგ/დლ (ქალები).
– პაციენტი იტარებს გულის შეგუბებითი უკმარისობის საწინააღმდეგო თერაპიას.
– აღინიშნება ღვიძლის დაავადება.
– პაციენტი ალკოჰოლს ჭარბად მოიხმარს.

ადაპტაცია
აღნიშნული გაიდლაინი არ წარმოადგენს რომელიმე სხვა წყაროს ადაპტაციას.

გაიდლაინის გამოცემის თარიღი
2000, იანვარი (გადახედილია 2007 წელს).

გაიდლაინის გამომცემელი
ამერიკის კლინიცისტ ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია – სამედიცინო სპეციალობათა საზოგადოება;
ენდოკრინოლოგიის ამერიკული კოლეჯი – სამედიცინო სპეციალობათა საზოგადოება.

ფონდები
ამერიკის კლინიცისტ ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია (American Association of Clinical Endocrinologists (AACE)).

გაიდლაინის კომიტეტი
ამერიკის კლინიცისტ ენდოკრინოლოგთა ასოციაცია, შაქრიანი დიაბეტის კლინიკური გაიდლაინის სამუშაო ჯგუფი.

გაიდლაინი შემუშავებულია:
სამუშაო ჯგუფის წევრები: Helena W. Rodbard, MD, FACP, MACE (Chairperson) Medical Director, Endocrine and Metabolic Consultants Past President, American Association of Clinical Endocrinologists Past President, American College of Endocrinology, Rockville, Maryland; Lawrence Blonde, MD, FACP, FACE, Director, Ochsner Diabetes Clinical Research Unit; Section on Endocrinology, Diabetes, and Metabolic Diseases Associate Residency Program Director, Department of Internal Medicine, New Orleans, Louisiana; Susan S. Braithwaite, MD, FACP, FACE, Clinical Professor of Medicine, University of North Carolina, Division of Endocrinology, Chapel Hill, NC; Elise M. Brett, MD, FACE, Assistant Clinical Professor of Medicine; Division of Endocrinology, Diabetes, and Bone Disease; Mount Sinai School of Medicine, New York, New York; Rhoda H. Cobin, MD, MACE, Clinical Professor of Medicine; Division of Endocrinology, Diabetes, and Bone Disease; Mount Sinai School of Medicine, Immediate Past President, American College of Endocrinology, Past President, American Association of Clinical Endocrinologists, New York, New York; Yehuda Handelsman, MD, FACP, FACE, Medical Director, Metabolic Institute of America, Senior Scientific Consultant, Metabolic Endocrine Education Foundation, Tarzana, California; Richard Hellman, MD, FACP, FACE, Clinical Professor of Medicine, University of Missouri-Kansas City School of Medicine, President, American Association of Clinical Endocrinologists, North Kansas City, Missouri; Paul S. Jellinger, MD, MACE, Professor of Medicine and Voluntary Faculty, University of Miami School of Medicine, Past President, American College of Endocrinology Past President, American Association of Clinical Endocrinologists, Hollywood, Florida; Lois G. Jovanovic, MD, FACE, CEO & Chief Scientific Officer, Sansum Diabetes Research Institute, Adjunct Professor Biomolecular Science and Engineering, University of California-Santa Barbara, Clinical Professor of Medicine, University of Southern California, Keck School of Medicine, Santa Barbara, CA; Philip Levy, MD, FACE, Clinical Professor of Medicine, University of Arizona College of Medicine, Past President, American College of Endocrinology, Phoenix, Arizona; Jeffrey I. Mechanick, MD, FACP, FACE, FACN, Associate Clinical Professor of Medicine and Director of Metabolic Support; Division of Endocrinology, Diabetes, and Bone Disease; Mount Sinai School of Medicine, New York, New York; Farhad Zangeneh, MD, FACP, FACE, Assistant Clinical Professor of Medicine, George Washington University School of Medicine, Washington, DC, Endocrine, Diabetes and Osteoporosis Clinic (EDOC), Sterling, Virginia
სარედაქციო ჯგუფი: Lewis E. Braverman, MD; Samuel Dagogo-Jack, MD, FACE; Vivian A. Fonseca, MD, FACE; Martin M. Grajower, MD, FACP, FACE; Virginia A. LiVolsi, MD; Fernando Ovalle, MD, FACE; Herbert I. Rettinger, MD, FACE; Talla P. Shankar, MD, FACE; Joseph J. Torre, MD, FACP, FACE; Dace L. Trence, MD, FACE-is mier.

ნანახია: 16698 | შეფასებულია: 1 | რეიტინგი: [4.00]  შეფასება

შესაფასებლად გაიარეთ ავტორიზაცია, ან დარეგისტრირდით


კომენტარები

კომენტარის დასამატებლად გაიარეთ ავტორიზაცია, ან დარეგისტრირდითსახელი

პაროლი


2010 | მაისი–ივნისი | 16

2010 | მარტი–აპრილი | 15

2010 | იანვარი–თებერვალი | 14

2009 | ნოემბერი–დეკემბერი | 13

2009 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 12

2009 | ივლისი–აგვისტო | 11

2009 | მაისი–ივნისი | 10

2009 | მარტი–აპრილი | 9

2009 | იანვარი–თებერვალი | 8

2008 | ნოემბერი–დეკემბერი | 7

2008 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 6

2008 | ივლისი–აგვისტო | 5

2008 | მაისი–ივნისი | 4

2008 | მარტი–აპრილი | 3

2008 | იანვარი–თებერვალი | 2

2007 | ნოემბერი–დეკემბერი | 1


ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ქართული google


დარეგისტრირებულია: 578

ამჟამად საიტზეა: 5

თქვენ ხართ სტუმარი No: 2420972


საიტის ავტორი: კობა კურტანიძე
© Copyright 2009-2022 MODERNPUBLISHING.GE
საიტზე არსებული მასალის გამოყენება ან გავრცელება, საიტის ადმინისტრაციის ნებართვის გარეშე, აკრძალულია.