ძებნა ხორციელდება ყველა გამოცემაში. ჩაწერეთ მოსაძებნი სიტყვა, ფრაზა ან ავტორის გვარი

ძებნისთვის ჩაწერეთ
4 ან მეტი სიმბოლოსამედიცინო დაწესებულების მართვის ისტორიული ასპექტები [No14][7 ხმა][5.00]

II ტიპის დიაბეტის მკურნალობა ინსულინით [No13][7 ხმა][5.00]

გულისნაცვალი [No15][7 ხმა][5.00]

სისხლის მუსიკა [No13][6 ხმა][5.00]

ახალი სახის ქირურგიული წებო Lifebond – ქსოვილთა სწრაფი და სიმედო შეერთება [No13][4 ხმა][5.00]

მეცნიერება მეცნიერებისათვის არ არსებობს… [No13][3 ხმა][5.00]

გრიპი A (H1N1) – „ღორის გრიპი“ [No11][3 ხმა][5.00]

კლიმატის ცვლილებები [No15][3 ხმა][5.00]

ძუძუს პირველადი კიბო: დიაგნოსტიკის, მკურნალობისა და შემდგომი დაკვირვების კლინიკური რეკომენდაციები [No12][3 ხმა][5.00]

ახალგაზრდა ექიმის ჩანაწერები [No1][3 ხმა][5.00]


თემების რაოდენობა: 307
შეფასებულია: 203
კომენტარები: 53

CASE REPORT

არადემონსტრირებული გიგანტური ცისტადენომის შემთხვევა პუბერტული ასაკის პაციენტში [14/2010]

ავტორი: ნ. კინტრაია, მედ. მეცნ. დოქტორი,1 ე. მარგალიტაძე 2
1აკადემიკოს კ. ჩაჩავას სახ. პერინატოლოგიისა და მეან-გინეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი, 2თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი
N. Kintraia, MD, Dr Sc.,1 E. Margalitadze 2
1k.chachava s/r institute of perinatology and ob/gin, 2Tbilisi State Medical University
Undemonstrated gigantic cystic adenoma in case of a patient in puberty age

საკვერცხეში სიმსივნისმაგვარი პროცესები შეიძლება განვითარდეს ქალის ნებისმიერ ასაკში – ნაყოფის საშვილოსნოსშიდა განვითარების პერიოდიდან ხანდაზმულ ასაკამდე. მსგავსი ცვლილებების განვითარება დაკავშირებულია საკვერცხის ჰორმონალურ ფუნქციასთან.
საკვერცხის სიმსივნისმაგვარი წარმონაქმნები, პუბერტული ასაკის გოგონებში 1-4,6% შეადგენს. მეორე ადგილს იკავებს საკვერცხის კეთილთვისებიანი სიმსივნეები (მაგ.: გონადობლასტომა).
მკვლევართა მონაცემებით, საკვერცხის სიმსივნისმაგვარი წარმონაქმნები გვხვდება ყველა ასაკში: ახალშობილობის პერიოდში 1,2%, 1თვიდან – 3 წლამდე 2,9%, 3 – 7 წლამდე 8,7%, 7 – 9 წლამდე 14,5%, 9 – 12 წლამდე 16,9%, 12 -15 წლამდე 55,8%. საკვერცხეში ჰერმინოგენული და ფოლიკულური ბუნების წარმონაქმნები უფრო ხშირად გვხვდება ნეონატალურ და ადრეულ მოზარდთა ასაკში. პუბერტულ ასაკში გვხვდება ფოლიკულური კისტა, პარაოვარიალური კისტა, ყვითელი სხეულის კისტა.

ნანახია: 9562 | შეფასებულია: 0 | რეიტინგი [0.00]  

ფრეგოლის სინდრომი [13/2009]

ავტორი: ი. მორიიამა,1 ტ. მურამაცუ,2 მ. კატო,2 მ. მიმურა,3 ტ. აკიიამა,1 ჰ. კაშიმა 2
1 ფსიქიატრიის დეპარტამენტი, კომაგინოს საავადმყოფო, ტოკიო, იაპონია; 2 ნეიროფსიქიატრიის დეპარტამენტი, კეიოს უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლა, ტოკიო, იაპონია; 3 ნეიროფსიქიატრიის დეპარტამენტი, შოუვას უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლა, ტოკიო, იაპონია.
ფრეგოლის სინდრომი, თანდართული პროზოპაგნოზიასთან, შიზოფრენიის 40-წლიანი ისტორიის მქონე ქალის საინტერესო კლინიკური შემთხვევა
Y. Moriyama,1 T. Muramatsu,2 M. Kato,2 M. Mimura,3 T. Akiyama,1 H. Kashima 2
1Department of Psychiatry, Komagino Hospital, Tokyo, Japan. 2Department of Neuropsychiatry, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan. 3Department of Neuropsychiatry, Showa University School of Medicine, Tokyo, Japan
Frégoli Syndrome Accompanied with Prosopagnosia in a Woman with a 40-year History of Schizophrenia

მანიაკალური შეუცნობელობის სინდრომს (მშს), როგორც მიღებულია, აქვს სამი ძირითადი ვარიანტი: კაპგრას სინდრომი, ფრეგოლის სინდრომი და ინტერმეტამორფოზის სინდრომი. კაპგრას სინდრომის დროს, პაციენტს სჯერა, რომ მისი ახლობელი ადამიანების შეცვლა მოხდა თვითმარქვია, გაიძვერა ადამიანების ჯგუფით, რომლებიც ემსგავსებიან რეალურ ინდივიდებს. ფრეგოლის სინდრომი უფრო იშვიათობაა კაპგრას სინდრომთან შედარებით და მას ახასიათებს მანიაკალური აზრები, თითქოს მისი ახლობელი ადამიანები არიან გადაცმულები და ვერ შეიცნობს მათ. ინტერმეტამორფოფსის სინდრომი ამ სამ სინდრომს შორის ყველაზე იშვიათია; პაციენტი ხან ცნობს ახლობლებს, ხან — ვერა და ეს განცდები ცვალებადობს საკმაოდ ხშირად.

ნანახია: 5583 | შეფასებულია: 1 | რეიტინგი [5.00]  

ევინგის სარკომა [13/2009]

ავტორი: თ. კაპანაძე,1 ნ. გაფრინდაშვილი,1 ჟ.ჟ. რეილაკი,2 ჟ. ვიალი 3
1თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი; 2 საფრანგეთი, ქ. ტულუზა, პურპანის ბავშვთა საავადმყოფო, რადიოლოგიისა და სხივური დიაგნოსტიკის დეპარტამენტი, განყოფილების ხელმძღვანელი, პროფესორი; 3 საფრანგეთი, ქ. ტულუზა, პურპანის ბავშვთა საავადმყოფო, რადიოლოგიისა და სხივური დიაგნოსტიკის დეპარტამენტი, პრაქტიკოსი ექიმი
T. Kapanadze,1 N. Gaprinadashvili,1 Professeur J.J. Railhac,2 Docteur J. Vial 3
1l’Université medical d’Etat de Tbilissi; 2Chef de service de radiologie et d’imagerie medical des hôpitaux de Purpan,Toulouse, France, 3Praticien hospitalier de service de radiologie et d’imagerie pédiatrique de l’hôpitaux de Purpan, Toulouse, France.
Tumeur d’Ewing

ევინგის სარკომა ნეიროექტოდერმულ სიმსივნეთა ჯგუფს მიეკუთვნება. გავრცელების მიხედვით იგი მეორე ადგილზეა ბავშვებში ავთვისებიან სიმსივნეთა შორის ოსტეოსარკომის შემდეგ. 1 მილიონ ბავშვზე ყოველწლიურად მოდის 2-3 შემთხვევა 15 წლამდე. დაავადება იშვიათია ჩინელებსა და შავკანიან პოპულაციაში. შემთხვევათა დიდ უმრავლესობაში იგი 5-30 წლის ასაკში ვითარდება. გამონაკლისს წარმოადგენენ 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, ხოლო 25 წლის შემდეგ დაავადება ძალზედ იშვიათია. სქესობრივი შეფარდება გოგონებისა ბიჭებთან არის 1:1,6. სიმსივნე პირველად აღწერა ჯეიმს ევინგმა (1866-1943) და მანვე დაადგინა, რომ ის განსხვავდებოდა ლიმფომისაგან და იმ პერიოდისათვის ცნობილი სიმსივნის სხვა ტიპებისაგან. დღეს კი, უკვე სიახლეს აღარ წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ დაავადება არის ტრანსლოკაციის შედეგი მე-11 და 22-ე ქრომოსომებს შორის, კერძოდ, ხდება 22-ე ქომოსომის EWS გენის ფუზია მე-11 ქრომოსომის FLI 1 გენში, ხოლო EWS/FLI მოქმედებს როგორც პროცესის მთავარი რეგულატორი.

ნანახია: 9085 | შეფასებულია: 0 | რეიტინგი [0.00]  სახელი

პაროლი


2010 | მაისი–ივნისი | 16

2010 | მარტი–აპრილი | 15

2010 | იანვარი–თებერვალი | 14

2009 | ნოემბერი–დეკემბერი | 13

2009 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 12

2009 | ივლისი–აგვისტო | 11

2009 | მაისი–ივნისი | 10

2009 | მარტი–აპრილი | 9

2009 | იანვარი–თებერვალი | 8

2008 | ნოემბერი–დეკემბერი | 7

2008 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 6

2008 | ივლისი–აგვისტო | 5

2008 | მაისი–ივნისი | 4

2008 | მარტი–აპრილი | 3

2008 | იანვარი–თებერვალი | 2

2007 | ნოემბერი–დეკემბერი | 1


ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ქართული google


დარეგისტრირებულია: 545

ამჟამად საიტზეა: 4

თქვენ ხართ სტუმარი No: 1437615


საიტის ავტორი: კობა კურტანიძე
© Copyright 2009-2018 MODERNPUBLISHING.GE
საიტზე არსებული მასალის გამოყენება ან გავრცელება, საიტის ადმინისტრაციის ნებართვის გარეშე, აკრძალულია.